Praktische info 

 Bijdragen


 

De prijzen van de lessen worden door het bestuur vastgelegd.

 

Toegetreden leden hebben geen inzage in de notulen van de bestuursvergadering. 

 

Iedereen, zowel beginners, als mensen die reeds elders yoga hebben gevolgd, krijgen de gelegenheid één gratis proefles bij te wonen. 

 

Lidgeld wordt per lessenreeks betaald.

Je kan het op onze bankrekening overschrijven.

Opgelet! Vanaf juli 2023 hebben we een nieuw rekeningnummer : BE69 0689 4936 3578  

  Hoe werkt het? 


 

Kies voor één of meerdere lessenreeksen.  


Een losse les volgen is mogelijk mits een éénmalige vergoeding


Het maximum aantal deelnemers per les is beperkt en is afhankelijk van de capaciteit van de zaal.

 

Lidgeld = lesgeld + verzekering 

 

Leden van Femma krijgen korting op het lidgeld omdat ze verzekerd zijn via Femma. 

 

Bij later instappen kies je voor een volledige lessenreeks of voor een losse les. 

 

Betaalde lidgelden voor de lessen worden onder geen enkele voorwaarde terugbetaald, ook niet wegens ziekte, of als je niet alle lessen van een reeks kan bijwonen. 


In geval van afwezigheid door langdurige ziekte neem je best contact op met het bestuur. 

 

Mededelingen, activiteiten en vernieuwing van lidgelden worden per mail en via de website gecommuniceerd. 


 

 Huishoudelijk reglement


 

Hatha yoga lessen duren 1u. De lessen beginnen stipt. 

 

Breng al het nodige materiaal zelf mee; een matje, handdoek, kussentje,... 


Hou, indien mogelijk, een beetje afstand van elkaar.


Draag losse kledij. 

 

Kom op tijd naar de les, liefst wat vroeger. Gelieve vooraf de leraar te verwittigen indien je per uitzondering voor het einde van de les wenst te vertrekken. 

 

Schakel je GSM uit of zet hem op ‘stil’. 

 

Hou de zaal proper. 

 

Raadpleeg best een dokter als je lichamelijke letsels of ongemakken hebt. Hij kan je adviseren of yoga beoefenen goed voor je is. 

 

Het is nuttig om de leraar te verwittigen indien je bepaalde fysieke beperkingen of kwetsuren hebt. 

 

Je bent vrij om bepaalde oefeningen al dan niet uit te voeren.  

 

Je kan steeds met vragen terecht bij de bestuursleden of bij de yogaleraren. 

 

Accepteer je grenzen, spiegel je niet aan iemand anders, en vooral forceer je nooit. 


 

Algemeen


 

Aan nieuwe leden wordt gevraagd een inschrijvingsformulier in te vullen. Gegevens op dit formulier worden alleen gebruikt voor onze clubwerking. 

 

Tadasana respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandeld zal worden. Onze privacyverklaring kan je hier nalezen. 


Elk lid van Tadasana is verzekerd. Leden van Femma zijn verzekerd bij Femma, de anderen zijn verzekerd bij Sporta Federatie. 

 

Je kan bij je mutualiteit een toegemoetkoming aanvragen voor je sportactiviteiten. Ga naar onze website, druk het formulier van je mutualiteit af, laat het bij ons invullen en bezorg het dan terug aan je mutualiteit. 

 

Door deel te nemen aan de yogalessen ga je er mee akkoord dat Tadasana niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele tijdens de les opgelopen blessures of verwondingen. 

 

Tadasana is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van eigendommen. 

 

Tadasana behoudt zich het recht voor om huisregels te wijzigen. 

 

Waar het huishoudelijk reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.